Insight

Modul Insight shromažďuje údaje o zabezpečení dat ve vaší síti a zobrazuje je ve formě grafu a velmi podrobných tabulek. Takové informace ocení jak management, tak správci IT. Modul tedy poskytuje východisko, díky němuž není třeba vytvářet ochranná opatření naslepo. Na základe získaných informací jsou nejprve určeny požadavky na prvotní instalaci ochranných opatření. Ty jsou poté využívány k průběžnému sledování a zjišťování, zda se požadavky na ochranu vaší firmy postupem času nemění.Zkušební verze

Obraz chování uživatele a detailní log

Chování uživatele na USB uložišti. V detailní tabulce je vidět, které uložiště uživatel používá a se kterými soubory pracuje.

Obraz chování uživatele v interní síti

Vynutitelná politika ukládání souborů na síťové úložiště, soubory kategorie "dokumenty" jsou automaticky šifrovány.

Obraz chování uživatele v cloudu

(OneDrive, GoogleDrive, Dropbox apod.)

V případě kopírování dat na cloud se automaticky aktivuje politika šifrování a data odcházejí na vzdálené úložiště zabezpečena.

Obraz blokované akce, kterou prováděl uživatel

Uživatel neměl oprávnění kopírovat obrázky na síťový disk.

Obraz chovaní uživatele na internetu

Přehled používaných aplikací (Chrome, Outlook, Firefox apod.)

Možnost vytvoření kategorií webových stránek, jako jsou například zpravodajské portály, sociální sítě, intranet apod.

Obraz chovaní uživatele, které aplikace byly spouštěny

Přehledné rozdělení využití aplikací do různých kategorií, časové zohlednění používaných aplikací, přehled uživatelů, kteří aplikace používají.

Obraz využití aplikace

Přehled, jak dlouho uživatelé používali konkrétní aplikace.