IntellAct

Nový modul IntellAct analyzuje informace získané modulem Insight a podle přednastavených pravidel automaticky spouští ochranná opatření. Kromě toho údaje porovnává se standardními hodnotami a automaticky odhaluje anomálie a kritické situace, takže je možné v případě potřeby zareagovat a ochránit firemní data. Taková automatizace výrazně usnadňuje práci správců a značně zkracuje reakční dobu.Zkušební verze

Obraz inteligentní přehled událostí

Vytvoření pravidel a parametrů chování uživatele, které se následně mohou automatizovat např. při kopírování dat na více než 10 MB na USB zařízení za den.

Obraz nastavení pravidel událostí a spuštění dalších automatizovaných akcí

•   Zakázat akci

•   Upozornit emailem nebo zprávou uživatele/správce

•   Zasláním zprávy do SIEM/Macmon

•   Vypinat PC

Obraz nastavení pravidel událostí pro klienta (uživatele)

Přehled předefinovaných pravidel, vytvoření nového pravidla.

Obraz nastavení pravidel událostí pro server

Přehled předefinovaných pravidel, vytvoření nového pravidla.