Ochrana

Ochranná opatření v systému EgoSecure Ochrana dat je založena na osvědčené metodě správy označované jako C. A. F. E. Tato koncepce rozděluje všechny ochranné funkce do čtyř vyšších kategorií ochrany dat: KONTROLA, AUDIT, FILTROVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ.

BitDefender   •   Antibridge   •   Filtr WLAN   •   Bad USB

Ochrana 4 očí (kontrola citlivých dat) je možná pouze za účasti minimálně dvou schválených zaměstnancůZkušební verze


Obraz agenta na koncové stanici

Uživatel má k dispozici svůj osobní modul Správce hesel, kde si může ukládat nebo generovat hesla do používaných aplikací a systémů.