Správa

Správa mobilních zařízení, inventář, správa hesel, bezpečné mazání, ekologické ITZkušební verze

Obraz správy přístupů

Přehledný Management, kde administrátor nastaví a konfiguruje všechny moduly pro maximální bezpečnost.

•   správa uživatelů nebo koncových stanic v AD/mimo AD/Novell.

Všechna data mohou být uložena v MS SQL nebo MySql.

Obraz reportů

Disponuje velice robustním reportovacím nástrojem. Data reportu je možné exportovat do excelu nebo PDF.

Obraz EgoSecure agenta

Každý uživatel má na svém koncovém zařízení instalován agent s kompletním přehledem aktivních/neaktivních funkcí nebo modulů.

Přes agenta může uživatel žádat o aktivaci přístupu a tento požadavek odchází na Helpdesk ke schválení/neschválení.

Obraz ke správě mobilních zařízení (Android/iOS)

•   Administrátor může povolit nebo zakázat mikrofon, fotoaparát, aplikace či geolokaci a další možnosti.

Obraz auditu přístupu

EgoSecure vytváří stínové kopie k souborům dle nastavení a bezpečnostních politik.

Uživatelské akce:

•   Kopírování souborů na USB

•   Mazání souborů

•   Zaheslování souborů

•   Archivace souborů

Obraz inventáře koncového stanice

•   Hardwarová konfigurace/audit

•   Instalovaný software

•   RAM

•   Procesor

•   Grafická karta

•   HDD